Frakt & Betaling

Priser:
Alle priser er inkl. MVA. Frakt kommer i tillegg.

Betaling:
Betaling kan gjøres med Kredittkort (Visa, MasterCard). Vi tilbyr også forskuddsbetaling til konto.
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Frakt:
Varer sendes normalt som servicepakke med Posten/Bring. Større pakker kan sendes med Postnord, etter avtale.

Leveringstid:
Normalt sender vi varene innen 24 timer etter at bestillingen er fullført. Leveringstid er normalt 2-4 dager, avhengig av hvor i landet varene skal leveres. Dersom det skulle bli avvik vil vi informere om dette.

Noen varer er bestillingsvarer. Dette informeres det om på produktsiden. Ved bestilling av varer med lengre leveringstid informerer vi også på mail.

Uavhentede forsendelser:
Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos Posten, vil kunden bli fakturert alle kostnader tilknyttet frakt og håndtering. Minimum kr 250.

Angrerett:
Du kan returnere varen innen 30 dager etter mottatt vare.
Ved retur legger du den/de delene som skal returnere i en egnet eske, putter inn avispapir
eller lignende for å stabilisere innholdet. Taper igjen esken og setter på returlapp
Hvis originalemballasjen er solid kan du returnere varen i denne. Spinn gjennomsiktig folie rundt
pakken FØR du skriver / setter på returinformasjon, eller pakk den inn i vanlig innpakningspapir.

Returadresse er:
xParts AS
Postbox 228
1204 Oslo

Du må selv dekke fraktomkostninger i henhold til angrefristloven.
Tilbakebetaling skjer på samme måte som bestillingen var betalt.
Bestillingsvarer kan ikke returneres.

Reklamasjon:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.